top of page

Adatvédelmi politika

A Mecseri Art adatvédelmi politikáját olvassa. A dokumentumban a „mi”, „miénk”, „nekünk” terminus a mecseriart.com website-ra vonatkozik.

Üzemeltető: Mecseri Art / Mecséri Ildikó E.V.

Adószám: 69310773-1-40

Nyilvántartási szám: 52999303

Magyarország

E-mail cím: mecseriart@protonmail.com

Az adatvédelmi politika minden olyan információt tartalmaz, amelyet a látogatókról összegyűjtünk. Tartalmazza a személyes beazonosításra alkalmas adatokat és azokat is, amelyek nem tartalmaznak személyes információt.

A Mecseri Art célja a látogatók adatainak védelme. Az adatvédelmi politika tartalmazza a gyűjtött adatokat, azokat, amelyeket a látogatók adnak meg részünkre, valamint a feldolgozásra kerülő adatokat is. Kérjük, figyelmesen olvassa el, hogy megértse az adatkezelési gyakorlatunkat. Az alább részletezett kivételektől eltekintve nem osztjuk meg személyes adatait harmadik féllel, és soha nem értékesítjük azokat.

 

Bevezetés:

 • Ez a dokumentum azt a célt szolgálja, hogy megismerje a gyűjtött adatok körét. Bemutatja az adatfeldolgozásunk módját a gyűjtött adatokkal vagy az Ön által részünkre megadott adatokkal. Bemutatja a személyes beazonosításra alkalmas adatokat („személyes adat”) és azokat is, amelyek nem alkalmasak személyes beazonosításra. A jogszabálynak megfelelően az „adatfeldolgozás” azt jelenti, ahogy az adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása, felhasználása történik.

 • Nagy hangsúlyt fektetünk az adatvédelemre és a titkosításra. Figyelembe vesszük látogatóink azon jogos igényét, hogy adataik csak azon cél érdekében legyenek felhasználhatóak, amelyre vonatkozóan a hozzájárulást részünkre megadták, és még véletlenül se kerüljenek jogosulatlan kézbe.

 • Bizalmasan megőrzünk minden részünkre megadott személyes adatot. Adatvédelmi politikánk összhangban van a magyar jogszabályokkal, különös tekintettel Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

 • A jogszabályoknak megfelelően szeretnénk tájékoztatni Önt az adatkezelésünkről. az európai szabályozás részleteiről itt olvashat bővebben: knowyourprivacyrights.org

 

Az Ön hozzájárulásával gyűjtött adatok köre

Minden olyan adatot gyűjtünk és megőrzünk, amelyet Ön a websiteon megad, vagy a „kapcsolat” menüpontban kitöltve elküld a részünkre. Ezen felül gyűjtjük az IP cím adatokat, amellyel számítógépe az internethez csatlakozik, és amellyel oldalainkat felkeresi. A számítógépére vonatkozó adatokat, hálózati adatokat, e-mail címet, ha megadja azt részünkre. Számítástechnikai elemző szoftverekkel feldolgozzuk az oldalunk használatára vonatkozó adatokat, úgy mint az oldalak válaszideje, a látogatások hossza, a megtekintett oldalak, forgalmi források, látogatási útvonalak. Csak abban az esetben gyűjtünk és tárolunk személyes beazonosításra alkalmas információt a látogatónkról, amennyiben azt Ön önkéntesen megadja részünkre, például a „kapcsolat” menüpontban az adatlap kitöltésével, és e-mail küldésével a részünkre (ebben az esetben gyűjtjük az e-mail címet, nevet, kommunikációkat). A Google Analytics szoftverét használjuk az anonim adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához.

 

Ezeket az anonim és személyes adatokat az alábbi célokból gyűjtjük:

 • Szolgáltatásunk működtetéséhez

 • annak érdekében, hogy látogatónk számára segítséget és technikai támogatást nyújtsunk.

 • A látogatónkkal történő kapcsolatfelvételhez (kontakt form kitöltése esetén)

 • Összesített statisztikai adatok gyűjtéséhez, és más összesített anonim információhoz, amivel szolgáltatásainkat fejleszteni tudjuk.

 • Annak érdekében, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak.

 

Website-unk a Wix.com szerverén található. Wix.com biztosítja számunkra az online platformot, aminek segítségével bemutathatjuk festményeinket Önnek. A begyűjtött adatokat a wix.com, valamint a Google Inc. szerverén és adatbázisaiban tároljuk, valamint a Wix.com alkalmazásaiban. Minden adatot tűzfallal védett biztonságos szervereken tárolnak.

 

Jogos érdekből feldolgozott adatok

Bizonyos adatokat az Ön vagy a saját jogos érdekeiből fakadóan gyűjtünk, tárolunk és dolgozunk fel.

Amikor ilyen célból végzünk adatfeldolgozást, akkor alapos megfontolás alapján tesszük:

 • amikor az adott cél más eszközzel nem lenne elérhető

 • amikor a feldolgozás elmaradása kárt okozna Önnek.

 • amikor az adatfeldolgozás az Ön elvárt igénye alapján történik

 

Cookie-k (sütik):

Sütiknek nevezzük azokat a kisméretű szöveges fájlokat, amelyeket a számítógép böngészője lement a merevlemezére, amikor oldalainkat meglátogatja. Az így begyűjtött információkat a szükséges időtartamig tároljuk annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat biztosítsunk és statisztikai adatokat kapjunk oldalunk látogatottságáról, hogy tovább tudjuk fejleszteni azt. Némelyik süti meghatározott ideig érvényes, például egy napig vagy addig, amíg bezárja böngészőjét. Más sütik hosszabb ideig érvényesek. Böngészőjében könnyedén törölheti azokat. Szintén lehetősége van a sütik érvényességének korlátozására, vagy azok letiltására. Amennyiben látogatja oldalunkat, és nem tiltja le böngészőjében a sütiket, akkor ezzel Ön hozzájárul a mecseriart.com által használt sütik alkalmazásához, és az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtéshez és feldolgozáshoz.

Websiteunk sütiket használ, amelyeket szoftverek helyeznek el és azok az általunk használt szolgáltatásokat működtető harmadik fél szerverein tárolódnak.

A következőképpen használjuk a sütiket:

 • A látogatási adatokat tároljuk.

 • meghatározott üzenetek megjelenítéséhez szükséges adatokat tároljuk

 • a látogatása biztonsága érdekében.

 • Annak érdekében, hogy meg tudja tekinteni a Youtube-ra feltöltött videokat. A Youtube nem tárol személyes adatot, ha az adatvédelmi beállításoknál azt választja.

 

Személyes adatok a látogatásokról:

 • A lekérdezéseket, amelyeket böngészője az oldalak megtekintéséhez és más tartalmak megjelenítéséhez kezdeményez rögzítjük.

 • Rögzítjük a böngészés helyadatait, IP címet, internetszolgáltatót, böngészője típusát, számítógépe jellegét, operációs rendszerét, képernyőfelbontását. Ezeket az adatokat összesítve gyűjtjük és használjuk, hogy felmérjük oldalaink népszerűségét és azt, hogy milyen formában jelenítsük meg a tartalmat látogatóinknak.

 

Harmadik féltől kapott információk

Habár az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek (kivéve a fent részletezett eseteket), bizonyos esetekben kapunk harmadik féltől adatokat, amelyek az általunk használt szolgáltatásokból származnak. Ezek az adatok nem tartalmaznak személyes adatokat.

 

Az Európai Unión kívül feldolgozott adatok

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokat olyan szervereken veszünk igénybe, amelyek az Európai Unión kívül találhatók. Ezzel összhangban az adatkezelés is történhet az Európai Unión kívüli országokban. Például használunk olyan szoftvereket, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban illetve Ausztráliában készültek.

 

Adataihoz történő hozzáférés, adatainak törlése

Csak abban az esetben gyűjtünk személyesen beazonosítható adatot, amennyiben Ön a „Kapcsolat” menüpontban használja az adatlapot.

Ha szeretné, hogy töröljük az Öntől származó, és Önre vonatkozó személyes adatokat, írjon e-mailt a következő címre: mecseri@outlook.com. Ha olyan kérést kapunk, ami a személyes adatok megküldésére, szerkesztésére, vagy törlésére irányul, első lépésként beazonosítjuk a küldőt. Ez lényeges biztonsági intézkedés a részünkről.

 

Levélküldés a részünkre

Amennyiben levelet küld a részünkre e-mailben vagy a kontakt adatlap kitöltésével, az Ön által megadott adatokat gyűjtjük, hogy válaszolni tudjunk megkeresésére. Megőrizzük a levél tartalmát, és a válaszunkat a megfelelő hatékonyság érdekében. Tároljuk a személyes adatokat amelyek az üzenetre vonatkoznak, így a nevet, e-mail címet, hogy követni tudjuk a kommunikációt, ami szolgáltatásunk megfelelő színvonalához szükséges.

 

Panaszkezelés

Ha panaszt tesz felénk, rögzítjük az Ön által megadott adatokat. Ezeket az adatokat panasza megoldása érdekében használjuk fel. Ha panasza olyan jellegű, hogy harmadik fel bevonása is szükséges annak megoldásához, akkor a harmadik felet olyan mértékben tájékoztatjuk arról, amilyen mértékben a panasz megoldása azt szükségessé teszi. Ezt csak a legszükségesebb esetben tesszük a legnagyobb körültekintéssel. Ilyen adatcsere történhet harmadik féllel statisztikai célú adatokkal, azonban az ilyen adatok személy beazonosítására nem alkalmasak.

Ha elégedetlen az adatkezelésünkkel, panasszal élhet a lakóhelye szerinti Adatvédelmi hatóságnál, Magyarországon itt: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.)

 

Oldalaink használata gyermekek által

 • 18 év alatti gyermekek szülői felügyelettel használhatják oldalainkat.

 • Minden látogatóról adatokat gyűjtünk a korra való tekintet nélkül, és tisztában vagyunk azzal, hogy lehetnek gyermekkorú látogatóink is.

 

Az adatok titkosítása

SSL titkosítást használunk az azonosságunk igazolására és az Ön által megadott adatok titkosítására. Az SSL titkosítás működéséről meggyőződhet böngészője címsorában látható zárt lakat szimbólumból, illetve a „https:” kezdetű címsorból.

 

A személyes adatok tárolási ideje

Ha az adatvédelmi politikában külön nem szabályoztuk, akkor adatait minden esetben csak a szükséges ideig tároljuk:

 • hogy szolgáltatásainkat működtessük

 • hogy megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak

 • hogy kielégíthessük az igényt

 

Az adatvédelmi politika módosítása

Fenntartjuk a jogot adatvédelmi politikánk módosításához, ezért tekintse meg azt gyakran, ha gyakran látogatja oldalunkat. A változások a módosítások publikálásával egyidejűleg lépnek hatályba. Ha alapvető változásokat teszünk adatvédelmi politikánkban, akkor arról tájékoztatjuk Önt, így meggyőződhet arról, hogy adatait milyen módon gyűjtjük és használjuk.

bottom of page